14/03/2023

På grunn av dårlige løypeforhold så må vi utsette løpet en uke. Snø har ikke vært problem før, men siden det ble regn og så frøs til, så har det blitt farlig glatt og det vil derfor være uforsvarlig å arrangere løp. Derfor utsettes løpet til den 23.mars.