Norna-Salhus når målet sitt om over 200 deltakere i karusellen 2015!