29/03/2017

Hei alle deltakere i Løpskarusellen.

Vi har hatt en god dialog med Ikea sin ledelse når det gjelder avvikling av løpskarusellen. Det er for tiden en del byggeaktivitet, og Ikea ønske at sikkerheten skal komme først. Dermed har man blitt enig om at vi må legge om løypetraseen litt. Dette medfører at mål og start vil være inne på Ikea sitt område. ( se vedlagt kart). Dette medfører at vi flytter sekretariat og oppvarming til andre siden av garasjen i Ikea bygget. Hele baksiden av bygget blir sperret slik at vi unngår konflikt med biler. Ett kjørefelt ned til undergang blir sperret av til løping. Det er viktig at alle løpere følger anvisninger fra vakter nå når vi endrer på løypen.

Ingen må gå igjennom garasjen fra og til start og mål. Dette må gjøres på bakside av Ikea bygget. Saftstasjon vil bli plassert i garasjen der vi har sekretariatet.
Vi håper at dette skal bli en bra måte og avvikle løpet på, og gleder oss til å se dere alle på startstreken torsdag.

kart-ikea